CAFE phòng phim dành cho tình nhân và gia đình duy nhất tại TP Tam Kỳ
126 Lê Lợi, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ

4402 - 798 Mười

Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Thời gian: 1 tiếng 40 phút